Drobečková navigace

Úvod > Družina > Plán činnosti školní družiny na duben 2022

Plán činnosti školní družiny na duben 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2021/2022

1.oddělení 

 

Měsíc:

Duben

Motto:

 

Co je krásy kolem nás

Hlavní cíle:

 

Ochrana životního prostředí, připomenutí svátku „Den země“. Vnímání tradic, oslava velikonočních svátků.

Rekreační a odpočinková činnost  

Četba a poslech čteného textu, relaxace, dechová cvičení, dětská jóga

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Ochrana přírody, úklid v přírodě, třídění odpadů. Pozorování změn. Poznávání jarních rostlin. Zvířata a jejich mláďata

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Výroba jarních a velikonočních dekorací, práce s papírem, lepidlem, nůžkami, pastelkami, barvami

 

Dramatická činnost: Poslech jarních příběhů, četba básní spojených s jarem. Hádání hádanek s jarní tematikou

 

Hudební činnost: Poslech tematicky vhodných písní, karaoke.

Pracovně-technická

 

Výroba jarních květin

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do přírody, hry v přírodě

Společensko-vědní

Připomenutí svátku země, sběr odpadu

Oslava velikonočních svátků, barevné dny velikonočního týdne.

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

4/a,4/b,4/d,5/c,6/a,6/b,6/d

Venkovní aktivity

 

Vycházky do okolí, hry na zahradě.

Akce:

 

 

 


kluk