Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ze školky > Aktuality ze školky - archiv do školního roku 2022/2023 > Vánoční besídka v mateřince

Vánoční besídka v mateřince 

Vánoční besídka je již tradicí naší školky. Dne 13.12. jsme vystoupili s nacvičeným programem před rodiče, prarodiče, sourozence, tetičky či strýčky, abychom zpříjemnili vánoční atmosféru.

 

Třída berušek vystupovala ve své třídě. Děti předvedly společný taneček, zazpívaly koledy a nejstarší děti i zarecitovaly básničku s vánoční tématikou. Dětem se vystoupení vydařilo a také byly náležitě ohodnoceny potleskem ze strany posluchačů. Každé dítě mělo vyrobený dáreček, který předalo své mamince.

 

Třída sluníček má převážnou část dětí předškolního věku, tudíž i besídka byla delší a ze strany dětí náročnější. Vystoupení proběhlo v prostorách základní školy, v divadle. Děti zazpívaly nacvičené koledy za doprovodu klavíru, zarecitovaly vánoční, zimní básně a na závěr vystoupily s pohádkou „Roubenka, roubená“, ve které byly herci právě děti ze třídy sluníček. Jejich výkony byly vynikající, proto byly oceněny též bouřlivým potleskem. A jako tradičně na závěr předaly děti svým rodičům dárečky, které jim vlastnoručně vyrobily. Nechť dětem vydrží toto snažení i do dalších let jejich vzdělávání.

 


kluk