Příroda v MŠ3. 11. nás navštívili místní myslivci. Z jejich úst jsme se dověděli spoustu cenných informací, jak se správně chovat v lese, čím uděláme zvířátkům radost a čím jim můžeme naopak ublížit. Přivezli s sebou vypreparovanou lesní zvěř, o které nám pohovořili. Děti měly možnost hádat, kterému zvířeti patří parohy či rohy, které s sebou přivezli. Encyklopedie byly pro ucelení, zpestření a doplnění informací z prostředí lesa. Návštěva nás potěšila, proto děti slíbily myslivcům, že se v lese budou chovat zdvořile, ukázněně a na závěr děti zazpívaly píseň „V lese je krásně“ a předaly obrázky zvířátek, které jim namalovaly.

 


kluk