Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ze školky > Aktuality ze školky - archiv do školního roku 2022/2023 > Povídání o mateřince

Povídání o mateřinceMotto :

Řekni mi a já zapomenu - ukaž mi a já si vzpomenu - nech mne to udělat a já pochopím. (staré čínské přísloví)

Děti neznají ani minulost, ani přítomnost. Co nám dospělým se stává zřídka - užívají si přítomnost.
(Jean de la Bruyére)

Mateřská škola Hazlov je součástí Základní školy Hazlov, která se nachází v klidné části obce poblíž významné hazlovské památky - u bývalého zámku. Její kapacita je 55 dětí, kterým jsou k dispozici dvě třídy, šatna, ložnice, jídelna, umývárny, wc a prostorná chodba. Školka se zaměřuje na všestrannou výchovu dítěte podle ŠVP. Vycházíme z obrazu dítěte předškolního věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí malého městečka, všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých možností a schopností se do tohoto dění i zapojuje a vytváří hodnotový systém. Vše, co děláme, děláme pro děti. Snažíme se, aby chodily domů sťastné, plné dojmů, aby měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit, přemýšlet, objevovat a ukázat odvahu předvést, co všechno už sami umí a zvládají. Čas prožitý v mateřské škole má pro ně být radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání. Zajišťujeme také individuální integraci dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.

V tomto školním roce jsme se zapojily do programu Začít spolu.

Program Začít spolu je součástí mezinárodní vzdělávací sítě, jeho myšlenky jsou realizovány ve 30 zemí světa. V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souladem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. Na jeho monitorování, evaulaci a implementaci se podílí organizace STEP BY STEP ČR, o.p.s., jejímž posláním je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělání v ČR, k budování otevřené společnosti a jejímu zapojení do evropských struktur.

Vzdělávací program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami. Program Začít spolu svými východisky úzce koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání, které jsou v souladu s požadavky formulovanými v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o program, který vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě a poskytuje mnoho námětů pro práci v mateřské škole.

O co se snažíme:

Každé dítě má mnoho individuálních rysů. Pokud chceme, aby jeho učení bylo co nejefektivnější, musíme jeho možnosti brát v úvahu. Východiskem individualizace je přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná. Každé dítě pracuje a učí se svým specifickým způsobem. Každá učitelka dokáže na tyto individuální potřeby reagovat, umožní dětem zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima.

 

Pravidelné aktivity :

1. Návštěva obecní knihovny

2. Besídky pro rodiče

3. Účast v soutěžích

4. Prohlídky a vyšetření odbornými lékaři, prevence předškolního věku

5. Divadelní představení


kluk