Pobyt v příroděKaždý den bez ohledu na počasí vyrážíme s dětmi za dobrodružstvím, které na nás v přírodě čeká. Často navštěvujeme les, kde cestou můžeme nakrmit ryby, kachny i labuť, které jsou na rybníce před lesem. V lese se chováme jak zdvořilí hosté (nejsme hlasití, jsme ukáznění). Cestou si prozpěvujeme, pozorujeme změny v přírodě, nasloucháme zvukům lesa, hledáme danou barvu, určujeme velikost stromů, z nasbíraných přírodnin stavíme různé obrazce. V přírodě nám je dobře a stále máme co objevovat.

Pro fotodokumentaci klikni na obrázek.

f1f3f7b3-0319-4a56-8016-849583255937.JPG

 


kluk