Olympiáda V úterý 7. 6. se naše školka zúčastnila sportovní olympiády, kterou si pro nás přichystali trnéři ze ŠKOLY A ŠKOLKY V POHYBU. Celé dopoledne jsme cvičili v parku na multifunkčím hřišti. Děti se rozcvičily, házely s míčem na cíl, vyhodily míč do výšky, tleskly a chytily ho obouruč, dále běhaly ve dvojicích, točily s v kruhu a na stanovený signál změnily směr, když byly děti rozděleny do čtyř skupin, tak závodily jako koně, kůň byl ten, kdo byl ovázán páskem a byl vpředu, ten za ním byl kočí a držel koně za opasek čímž ho poháněl, dále se pracovalo s obručí, skočit do ní a vyskočit z ní ven, roztočit jí, projít obručí, vyhodit jí do výšky následně ní "proplout" a mnoho dalších sportovních aktivit. A protože se děti snažily a plnily všechny úkoly svědomitě, tak byly na oplátku odměněny medailemi a diplomy, které jim trenéři přivezli a také předali, přidali gratulaci, pítíčko a tím jsme naše sportování uzavřeli. Už teď se těšíme na příští cvičení.


kluk