Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ze školky > Aktuality ze školky - archiv do školního roku 2022/2023 > Jaké je to u nás ve školce?

Jaké je to u nás ve školce?gal_index.gifVe třídě Berušek je zapsáno 17 dětí, převážná část dětí je ve věku dvou let. Právě proto je kladen důraz na harmonii, pochopení a laskavou důslednost, ze stran učitelek, které v této třídě působí. Děti jsou motivovány hudbou, tancem, pohybem, ale i samotná kreativní činnost je u těchto malých dětí den ode dne lepší. Děti postupně zvládají odloučení od rodičů, samostatné stravování i hygienické návyky se nápodobou od druhých dětí zdokonalují.

Ve třídě Sluníček g290059.gif je zapsáno 24 dětí. Děti jsou ve věku od tří do šesti let, v této třídě vzděláváme dle programu Začít spolu. V čem spočívá naše výchovné vzdělávání? Každé ráno mají děti před příchodem do třídy nachystán ranní úkol, který s rodiči vypracují (tímto bychom chtěli rodičům poděkovat, že se této nelehké úlohy zhostili výtečně), po příchodu do třídy si mají děti možnost vybrat, ve kterém centru si budou hrát, následuje svačinka, komunitní kruh, kde společně pracujeme s ranním úkolem, práce v centrech aktivit, pobyt v přírodě, oběd, odpočinek, svačinka, volné hry v centrech aktivit. Děti se učí samostatnému rozhodování, ale také následkům, které z jejich chování vyplývá. Jednou do týdne navštěvujeme tělocvičnu v Základní škole, navštěvujeme místní knihovnu, zapojujeme se do různých soutěží. V tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, (ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ – sportovní všestrannost), tento projekt je určen pro děti od tří do šesti let věku dítěte, cílem tohoto projektu je pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevovat svět. Děti se postupně zdokonalují v přirozeném cvičení.

Každoročně se naše školka stará o blaho zvířátek v lese, sběrem žaludů a kaštanů přispíváme místnímu myslivci, čímž pomáháme s krmením zvířátek přes zimu.

 


kluk