Besídka pro maminky7. 5. vystoupila mateřská škola s předem natrénovaným představením před rodiče, tedy před maminky, jelikož toto vystoupení bylo věnováno hlavně jim. Druhou květnovou neděli mají maminky svátek a děti se na tento významný den svědomitě připravují. Třída Berušek měla vystoupení ve své třídě, děti zazpívaly písničky, přednesly básně, dramaticky ztvárnily "Polámal se mraveneček", předaly dárečky svým dajatým maminkám a měly ze sebe radost. Třída Sluníček měla své vystoupení v divadle ZŠ, tyto děti jsou převážně předškolního věku, tudíž bylo jejich vystoupení delší, náročnější. I maminky dětí ze Sluníček byly šťasně dojaté a tak to má být. Přejeme všem maminkám, aby se radovaly z "maličkostí", které děti dokáží každodenně připravit.

 

Fotodokumentace


kluk