Drobečková navigace

Úvod > O škole > Akce školy > Akce školy - archiv do školního roku 2022/2023 > Zahájení výuky v základní škole

Zahájení výuky v základní škole 

 

11. květen 2020

žáci 9.třídy výhradně pro účel přípravy na přijímací zkoušky na SŠ,

-          účast je dobrovolná;

-           půjde především o formu konzultací z českého jazyka a matematiky

25. květen 2020

žáci 1.stupně –

-          výuka formou školních skupin (i možnost sloučení některých tříd),

-          bude probíhat především opakování probraného učiva a zájmové aktivity; hodnocení žáků bude především slovní

-          účast na výuce je dobrovolná

-          zákonní zástupci nahlásí do čtvrtka 14.května 2020 (pozdější přihlášení je nutno sjednat pouze telefonicky)  svůj zájem o zařazení dítěte do školní skupiny emailem:
1.tř. - drozdekova@zshazlov.cz ; 2.tř. – petrzelova@zshazlov.cz ;
3.tř. – kindlova@zshazlov.cz ; 4.tř. – nechutna@zshazlov.cz ;
5.tř. – kralova@zshazlov.cz

 

nebo telefonicky 355335174

 

 

„Dálková“ forma výuky pro všechny ročníky  bude i nadále až do 26.06.2020 probíhat stejným způsobem jako doposud.

 

POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ, jejichž děti se zúčastní výuky ve škole:

-        první den nástupu do školy předloží „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“  (ke stažení pod článkem)

-       v případě, že se v rodině projeví minimální příznaky virového infekčního onemocnění, dítě si nechává doma

-        bude po celou dobu setrvání dítěte ve škole telefonicky dosažitelný pro případ, že dítě začne vykazovat některý z možných příznaků virového onemocnění, a bude
schopen si ho neprodleně vyzvednout

-        v případě nepřítomnosti dítěte delší  3 dnů doloží důvod nepřítomnosti a informaci o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet

-        vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoli jeho doprovodu

 

DALŠÍ  INFORMACE  VYPLÝVAJÍCÍ  Z METODIKY  MŠMT „OCHRANA  ZDRAVÍ  A PROVOZ  ŠKOL  V OBDOBÍ  DO  KONCE  ŠK.ROKU  2019/2020“  A  MOŽNOSTÍ  NAŠÍ  ŠKOLY

 

-        provoz školy od 25.05.2020 -  pondělí – pátek, 8:00 – 13:30 (časové rozpětí může být ještě změněno v závislosti na počtu přihlášených žáků, zdravotní způsobilosti
pedagogů)

-        školní družina nebude poskytována, tím nebude vyžadována ani její úhrada

-        při cestě do a ze školy musí mít žáci přikrytá ústa a nos rouškou a dodržují odstupy od svých spolužáků či kolemjdoucích ve vzdálenosti 2 m (neplatí pro rodinné
příslušníky)

-        organizace vstupu a odchodu do a ze školy bude upřesněna podle počtu školních skupin – i zde je nutnost dodržovat  2-metrové odstupy a použití roušky

-        každý žák bude mít minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení

-       každý žák bude mít vhodné oblečení pro pobyt venku

-      každý žák bude dodržovat hygienická opatření podle pokynů učitele; škola zajistí dostatek dezinfekčních prostředků nejenom na ruce, ale i na každodenní úklid
prostor, ve kterých se žáci budou pohybovat

-        žákům, kteří se výuky zúčastní a budou mít zájem o školní stravování, se obědy poskytnou ve školní jídelně

 

 

 

Ke stažení "Čestné prohlášení"

příloha_čestné_prohlášení.pdf

Ing. Hana Martínková, ředitelka školy


kluk