Drobečková navigace

Úvod > O škole > Akce školy > Akce školy - archiv do školního roku 2022/2023 > PROJEKTOVÝ DEN NAŠÍ ŠKOLY

PROJEKTOVÝ DEN NAŠÍ ŠKOLYDatum konání:
2.3.2022

Po delší době jsme mohli opět pro žáky naší školy připravit projektový den. Prioritou každé jejich přípravy je vštípit žákům zajímavé informace o daném tématu. Měli by si z nich odnést poznatky jinou formou než z běžné výuky. Zvolili jsme téma LEONARDO DA VINCI. Zahájili jsme ho vzdělávacím pořadem a interaktivní výstavou, kterou nám nabídla agentura Pernštejni. Pořad byl rozdělený do dvou částí. V první se prostřednictvím scének žáci dozvěděli něco o Leonardově životě a díle. V druhé si mohli prohlédnout reprodukce některých děl a modely vynálezů s možností vyzkoušet si jejich funkčnost. Po ukončení pořadu, který se konal v tělocvičně, se žáci druhého stupně odebrali do školy, kde byli losováním rozděleni do smíšených skupin. Poté byli seznámeni se stanovišti, ve kterých byly připraveny různé úkoly související s Leonardem da Vinci.. Pohyb po škole a mezi stanovišti určovaly QR kódy, které byly velkým zpestřením celého dopoledne. Každá skupinka si je nejdříve musela najít a pak naskenovat, aby získala informaci, kam se má odebrat.

 

  1. STANOVIŠTĚ : Žáci měli během časového limitu 2 minut sepsat heslovitě vše, co si pamatují z výstavy. Některé skupiny dokázaly nasbírat až 13 bodů.
  2. STANOVIŠTĚ : Žáci vyplňovali pracovní list, ve kterém uplatnili znalosti získané z představení a interaktivní výstavy. Mohli získat až 15 bodů.
  3. STANOVIŠTĚ : Žáci skládali 36-ti dílné puzzle obrazů a skic Leonarda da Vinci. Měli možnost nápovědy, kterou málokdo využil.
  4. STANOVIŠTĚ : Žáci sestavovali Leonardův samonosný most, což byla velká zkouška trpělivosti a ne každému se to podařilo. Jako "stavební materiál"                                               používali lékařské špachtle, kterých museli mít minimální počet 18 ks.
  5. STANOVIŠTĚ : Žáci kreslili portréty a dokresby Leonarda da Vinci a Mony Lisy. V šesti centrech si mohli vybrat a sami si určit, které výtvarné práci                                                 dají přednost. Kreslili přírodním uhlem, grafitovou tužkou, pastelkami, voskovkami a inkoustem. Mohli získat 10 bodů.

Žáci čtvrté a páté třídy v projektovém dni pokračovali ve svých třídách. Také uplatňovali získané znalosti z představení a prohlídky výstavy. Měli připravené tematické úkoly, v nichž vyplňovali pracovní listy a nebo skládali puzzle Leonardových obrazů. V Leonardově dílně dokreslovali pozadí obrazu k portrétu Mony Lisy. Shlédli film - ,,Byl jednou jeden vynálezce", kde se dozvěděli mnoho zajímavostí o tomto géniovi.

 

Projektový den se vydařil. Využívaly se prostory tříd, chodeb, divadélka, sborovny i ředitelny. Podle zpětné vazby, kterou měli všichni žáci poskytnout na startovací listy,(především z druhého stupně) se nejvíce líbila práce s QR kódy. Ty pečlivě a promyšleně připravil pan učitel Martínek. Téma projektového dne se žákům zpočátku zdálo být nezajímavé, ale nakonec se sami tím velkým množstvím informací přesvědčili, že celé dopoledne bylo víc než zajímavé. Žákům byla udělena pochvala za klidný a nerušený průběh celé akce.

 

                                                                     ,, ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ TAKOVÝ HLUPÁK, ABY NEDOSÁHL

                                                                              ÚSPĚCHU ASPOŇ V JEDNÉ VĚCI, JE-LI VYTRVALÝ.´´

                                                                                                        Leonardo da Vinci

 

Fotodokumentace


kluk