DEN KNIHYDatum konání:
29.3.2023

PROJEKTOVÝ DEN - DEN KNIHY

Naše škola se zaměřuje pravidelně na projektové dny, které jsou zpestřením výuky. Umožňují žákům získávat informace jiným způsobem než běžnou výukou. BŘEZEN se sám nabízel, které téma tento měsíc zvolit. Knihám, písmu, papíru nebo textu se žáci druhého stupně věnovali celé dopoledne. Projektový den byl učiteli připravený tak, aby jeho náplň nabídla rozmanité činnosti. Před uskutečněním dne se žáci zapsali do listin aktivit, které si sami zvolili podle svého přání. Každý žák měl možnost dvou aktivit ve dvou blocích a každá musela být jiná. Možností měli k výběru dost a všechny byly zajímavé. Za splnění úkolů mohli získávat žetony, ale pouze pokud splnili čtyři kritéria hodnocení. Každá aktivita měla jiná.

OBECNÍ KNIHOVNA 

V knihovně měli žáci čtyři úkoly : 1. Zkoušeli přečíst básničku na jeden nádech ( dařilo se i astmatikům :-) . 2. Podle ukázky z knížky, kterou jim přečetla paní knihovnice, měli uhádnout název knížky. 3. V časovém limitu měli najít popis osoby. Mohli využít celou knihovnu a popis najít v jakékoli knížce. 4. Posledním úkolem bylo nakreslit obrázek podle vzoru, ale pozor ! ÚSTY - PUSOU. U každého úkolu mohli získat jeden žeton. Alena Šimková, Milena Mašková

LINORYT - PSANÍ NA STROJI - TECHNIKA PSANÍ

U této aktivity měli žáci možnost si vyzkoušet techniku linorytu, která není vůbec jednoduchá, a přesto byly výsledné výtvory velmi povedené. Mimo to si také vyzkoušeli psaní na stroji nebo psaní brkem, což je v dnešní době pro některé velká neznámá. Proto psali se zaujetím. Další výzvou byl také překlad českých textů z 19.století. Kristýna Marklová, Petra Šulková, Simona Břeňová

VÝROBA PAPÍRU

Tady se žáci nejdříve seznámili s procesem výroby papíru v současné době : z čeho ( z jakého stromu ) se papír vyrábí, co všechno se pro to musí udělat , že je to proces zatěžující životní prostředí . Po krátkém povídání se žáci rozdělili do skupin, dostali papír ze skartovačky, ten namočili do vody a snažili se ho na hrubém struhadle rozmělnit na kašovitou hmotu. Tu poté buď použili na výrobu nového papíru, tzn. rozprostřeli jí na papír v tenké vrstvě, zatížili starými knihami a papír dali sušit  ( 1 den ). Druhou možností bylo z papírové hmoty vyrobit nějakou 2D nebo 3D dekoraci, předmět. Na postup výroby papíru se přišli podívat i žáci z 2.třídy.
Irena Heczková

KOMIKS

Tato aktivita se nacházela v počítačové učebně, kde si žáci vyzkoušeli tvorbu komiksu v online programu. Mnozí se tohoto úkolu trošku obávali a nevěděli, co si pod tím představit. Zhostili se ho však s velkou chutí a pilně tvořili. Jejich konečné komiksové příběhy byly pěkné a vtipné a žáci nakonec odcházeli spokojeni.
Adéla Převrátilová

TVOŘENÍ ZE STRÁNEK STARÝCH KNIH

Aktivita určená tvořivým a kreativním žákům. Staré knihy, jejichž obsah už nikoho neosloví, posloužily k tvoření zajímavých a pěkných nápadů. Ze zažloutlých listů vznikaly motýli a květy. Bylo znát, že si tuto aktivitu vybrali jen žáci, které tvoření a výtvarničení baví. Kritéria plnili a žetonky se jim jen hrnuly.
Vlasta Cicková, Monika Panenková.

 

Jednou z poslední části projektového dne bylo jeho hodnocení, které již probíhalo ve třídách. Za možných nastřádaných osm žetonů mohli žáci získat dva žolíky. Umožní žákům, kteří je vlastní, využít jich k prominutí případného zapomenutého domácího úkolu nebo jiného prohřešku. Také se s nimi mohou vyhnout ústnímu zkoušení apod. Byla to velká motivace :-). Úplným závěrem dne bylo i vyplňování dotazníku. Ten vypracovali žáci deváté třídy a v hodině  matematiky ho statisticky vyhodnotí.

 

DEN KNIHY se povedl a žáci si opět užili výuku trochu jinak. 

 

IMG_20230329_134905.jpg           IMG-20230329-WA0014.jpg

 

Fotodokumentace

 


kluk