Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 9.A - Týdenní plán

9.A - Týdenní plán

Třída : IX. A

Třídní učitel : Václav Burian

Kontakt: burian@zshazlov.eu

Konzultační hodiny: pondělí 13:30 - 14:00 a podle potřeby

5.3 - 9.3. 2018

 

Předmět

Vyučované téma

Domácí příprava

Český jazyk

ML- Skladba-skladební dvojice a skladební vztahy Rozbory. Pravopis

uč 68 -69,71/6  Hč 24

SL- Mluvený projev. Řečnické útvary.Proslov uč. 135 -136 - myšlenkové mapy, osnovy  Hč 59

LIT-Referáty-Heine, Kočárník

P. Šabach -(čít. 54 -55)

60 -80 léta, doba normalizace - lit spojená s událostmi v srpnu 1968- Karel Kryl

ML-

SL-PROSLOV - osnova textu(s. 135) na 7.3.

na 15.3. cvičný proslov připravit

LIT:opakování probraných témat(dle přečtených ukázek)- TEST!!!(ve čtvrtek 8.3.)

Referáty!!!-Heine, Kočárník

Anglický jazyk

problémy mládeže-dramatizace vytvořených rozhovorů PB 71

rady- SHOULD/SHOULDN´T-Problémy SWEET SUE PB 71

procvičování MUSET/NEMUSET..., použití částice TO a příd. jmen zakonč na -ED/ING WB 54 -55

časopis(kopie)-GATE  December 2014 – str.21-Sport(aikido),str.4 – 5 Young business people. Testy.

 

Povolání/budoucnost (Project 4,PB s. 6 -7-dále s.10 -11)

sl. zás.7.lekce  WB 87 -88

 

prověřování

-ptáme se na problémy, poskytujeme rady, používáme should/shouldn´t

probraná cvičení  WB 54 -55

naučit -sl. zás.7.lekce  WB 87 -88

 

Německý jazyk

Skloňování welcher, dieser, jeder, sg i plural

test PS s. 46

 

Matematika

pondělí - test na podobnost trojúhelníků a dělení úseček v poměru

úvod ke goniometrickým funkcím


dom. úkol na gon. funkce

mít tabulky a kalkulačky s gon. funkcemi, sin, cos, tg

Informatika

Prezentace PowerPoint

 

Dějepis

Heydrichiada

Letecká bitva o Anglii, válka v SSSR - písemné opakování

Občanská výchova

Shrnutí právní řád v ČR  

Fyzika

Radioaktivita a její využití, ochrana před zářením alfa,beta,gama. Jaderná reakce, termonukleární reakce

 

Chemie

aldehydy a ketony

karboxylové kyseliny

 

Přírodopis

Vývoj života na Zemi

 

Zeměpis

Jižní Morava

 

 

kluk