Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 8.A - Týdenní plán

8.A - Týdenní plán

Třída : VIII. A

Třídní učitel : Mgr. Alena Šimková

Kontakt: simkova@zshazlov.cz

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:00 a podle potřeby

5.3 - 9.3. 2018

Předmět

Vyučované téma

Domácí příprava

Český jazyk

ML- stavba věty , významové poměry mezi větami a větnými členy. Pravopis.

uč 65/14,68/20, 70/25, 72 -74, dále Hč 36 -37

SL- odborný text. Výklad/Výpisky/Výtah uč 129-132(úvod), Hč 51 -52

LIT - opakování - Národní obrození, Májovci, Ruchovci a Lumírovci- TEST 6.3.

Světová literatura  ve 2.pol. 19.st. Realismus.- autoři a díla - čít. 39 -47-práce skupin

ml -trénovat rozbory vět a souvětí

klas dú -uč 70/25, 5 vět-na 8.3.

lit -  opakování -  Májovci, Ruchovci, Lumírovci - příprava na TEST

dú sloh - výklad o výkladu - dle Hč 57/3 na 7.3.

Anglický jazyk

Středeční hodina bude nahrazena v pondělí 12. 03.

Budoucí čas s "will" - WB str. 18/2, 3; 20/1, 2

časopis Let´s  go outside; Plants that eat insects

 : skup. A - WB str. 18/1
skup. B - WB str. 19/4

Čtvrtek test: slovní zásoba 3/A

Německý jazyk

Test PS s. 44,46 - opakování preterita haben, sein

Slovesa 12. lekce - procvičování, test 7.3.

 

Matematika

Kruh, kružnice, obvod, obsah,

vzájemná poloha kružnic a přímek

dom. úkol zaměřený na obvod a obsah kruhu

- mít rýsovací potřeby

Informatika

Projekt výlet Liberec

 

Dějepis

Revoluce 1848 v Evropě

 

Občanská výchova

Rozpočet domácnosti

Investice, úvěry

 

Fyzika

záznam a reprodukce mikrofon, reproduktor

 

Chemie

chemická rovnice a reakce, periodická tabulka, chemické veličiny a výpočty, koncentrace, molární hmotnost

vlivy na chemické reakce

 

Přírodopis

Soustava dýchací

Vliv kouření, první pomoc při zástavě dechu

 

Zeměpis

Finsko

 

Výchova ke zdraví

Hodnota a podpora zdraví

složky zdraví a jejich interakce

 

 

kluk