Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 7.A - Týdenní plán

7.A - Týdenní plán

Třída : VII. A

Třídní učitelka : Mgr. Marcela Vítů

Kontakt: vitu@zshazlov.cz

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:00 a podle potřeby

5.3. - 9.3. 2018

Předmět

Vyučované téma Domácí příprava

Český jazyk

Vzhledem k množství odpadlých hodin stále platí uvedené

ML:  Druhy přídavných jmen, jejich stupňování, druhy zájmen - uč. str. 58 - 59/cv. 5, 6, 8, 
skloňování zájmena "jenž" - uč. str. 60/1, 2, 3

SLOH:  přesouvá se na pondělí 12. 03.

LIT: Karel Poláček - Kouzelná šunka - společný rozbor povídky; komentované čtení

Čtvrtek:  DÚ - PS str. 22/ 5, 6, 10

Test ČTVRTEK: nauka o  tvorbě slova - na základě přípravy z minulého týdne uč. 54/ 5

Pátek: v literárním sešitě zápis k povídce Kouzelná šunka

Anglický jazyk

opakování -stupňování přídavných jmen - 2. a 3. st. - krátká příd. jména, nepravidelné GOOD/BAD, zeměpisné názvy, oděvy

Nákupy(v obchodě s oděvy).Stupňování opisem. Přirovnání

Prověrka - stupňování krátkých příd. jmen

PB  57-59, WB 50 -52, sl. zás. WB 79 5/ABC

zpaměti text o UK + hlavní města jednotlivých zemí UK(PB 52 +viz školní sešit)-trvá!!! -kdo ještě nebyl vyvolaný

stupňování, Státy WB 49, sl. zás. WB 79 5/AB

Text The best dressed brother PB 56 - číst, překládat

Německý jazyk

Dokončení Mein Schultag, konverzace

Další nepravidelná slovesa s -e-

Opakování - sloveso fernsehen

 

Matematika

Poměr čísel, význam, počítání s poměrem

slovní úlohy

postupný poměr, test v závěru týdne na poměr

domácí úkol na poměr čísel

Informatika

MS Office - PowerPoint - Velikonoce 2018

 

Dějepis

Jiří z Poděbrad

Jan Hus

Husitské války - písemné opakování

 

Fyzika

Tlak v uzavřenem prostoru, vztlaková síla

 

Přírodopis

Zoologie

Ryby -způsob života, zástupci, rozmnožování a chov ryb

 

Zeměpis

USA

 

Výchova ke zdraví

tělesná a duševní hygiena

význam pohybu pro zdraví

 

kluk