Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 7.školní týden, 11. - 15.říjen 2021

7.školní týden, 11. - 15.říjen 2021Datum konání:
11.10.2021
Datum ukončení:
15.10.2021

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Stavba slova, předpony, předložky

 

 

 

DÚ - dopňovačka na vyjm.slova,

opakovat určení slovních druhů, pádů 

podst.jmen

Anglický jazyk

 

 0. lekce - opakování číslovek základních (0 - 100)

překladový diktát na číslovky (26, 48, 79,...)

měsíce, řadové číslovky - datum

 

,  

Matematika

 

 Opakování převodů jednotek (délky, hmotnosti)

 

 

Opakovat zlomky (porovnávání, sčítání, odčítání, výpočet části z celku) 

Informatika

 

Vytváření rastrových obrázků - nejprve dle ústního zadání, poté libovolně dle vlastní fantazie

 

 

Přírodověda

 

 Vesmír - centra

 

 

Vlastivěda

 

 

ČR - co víme, kraje, důležitá místa

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk