Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 7.školní týden - 10. - 14. říjen 2022

7.školní týden - 10. - 14. říjen 2022Datum konání:
10.10.2022
Datum ukončení:
14.10.2022

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Slova spisovná a nespisovná 

Slova příbuzná - kořen slov, část předponová a příponová

Práce s textem - vyhledávání odpovědí na otázky

 

 

Anglický jazyk

 

0. lekce/A:

opakování číslovek 0 - 100

matematické příklady

vyprávění o sobě

 

 

test na číslovky: 0 - 12

Matematika

 

Rovnice - řešení jednoduchých rovnic pomocí sčítání a odčítání, násobení a dělení 

 

GEO - vzájemná poloha přímek, úhel 

 

 

Informatika

 

E - mail, Teams - spravování účtů

Práce na vlastním projektu: Kam na výlet v Karlovarském kraji 

 

 

Přírodověda

 

Horniny a nerosty - opakování učiva

Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) a jejich využití 

 

 

Vlastivěda

 

Kraje ČR

 

Hudební výchova

 

Noty C - dur 

- hra na xylofon (jednoduché písně) 

 

 

Výtvarná výchova

 

 Perokresba - houby

 

 

Svět práce

 

12.10. Projektový den - Hurá na dřevo! Hurá na sklo!

 

 

Tělesná výchova

 

 Gymnastika - cvičení na kruzích, hrazda 

 

 

 


kluk