Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 6.školní týden, 7.říjen - 11.říjen 2019

6.školní týden, 7.říjen - 11.říjen 2019Datum konání:
7.10.2019
Datum ukončení:
11.10.2019

smiler-foto.jpgTřídní učitelka Tereza Králová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 Stavba slova - kořen, předpona, přípona

 

 

 Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov + koncovky podstatných jmen

Anglický jazyk

 0. lekce - řadové číslovky

abeceda - hláskování, školní potřeby

 

 

 Diktát na číslovky

Matematika

 Asociativní zákon pro násobení 

Geometrie - rovnoběžky, různoběžky, kolmice

 

 

 Rýsovací potřeby - kružítko, pravítka (30 cm + trojúhelník s ryskou), ořezaná tužka

Přírodověda

 Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn

 

 

 

Vlastivěda

 

Česká republika jako součást Evropy  

 

Hudební výchova

 Stupnice C dur, zpěv jednoduchých písní v kánonu

 

 

 

Výtvarná výchova

 Kresba uhlem

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 

 


kluk