Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 6.školní týden, 4. - 8.říjen 2021

6.školní týden, 4. - 8.říjen 2021Datum konání:
4.10.2021
Datum ukončení:
8.10.2021

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Slova souznačná, protikladná, jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená, spisovná, nespisovná

 

 

 

 Opakovat slovní druhy, slova příbuzná k vyjmenovaným slovům, pády podst. jmen!! Již budou diktáty a cvičení na známky!

Anglický jazyk

 0. lekce - opakování číslovek

             - matematické příklady

             - měsíce

 

 6. 10.: překladový diktát na číslovky: 10 - 20 - 30 ... 100

Matematika

 

Opakování zlomků, v geometrii rovnoběžky, kolmice

 

 Opakovat násobilku, dělení větších čísel

Informatika

 

Šifrování textu - vymýšlení vlastní abecedy 

- reflexe činnosti 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

Paliva

Přírodovědná exkurze na Kladskou

 

 

Vlastivěda

 

 

Opakování Evropy

ČR - co již víme..

 Příprava na opakovací test na polohu, povrch, podnebí, vodstvo Evropy (termín testu 08.10.)

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk