Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 5.školní týden, 27.září - 1.říjen 2021

5.školní týden, 27.září - 1.říjen 2021Datum konání:
27.9.2021
Datum ukončení:
1.10.2021

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

 Opakování určování pádů u podst.jmen,   shody podmětu s přísudkem

 Slova podřazená, nadřazená, souřadná

 

 

 

Opakovat určování podmětu a přísudku ve větách, určování pádu u podst.jmen, slova vyjmenovaná a příbuzná 

Anglický jazyk

 

 

 

 

Matematika

 Matematické operace s čísly zakončenými   nulami

 Geometrie-rovnoběžky, různoběžky

 

 

 Opakovat násobilku

Informatika

 Kódování a šifrování textu

  • napodobujeme, jak si lidé dříve předávali informace pomocí písmen  
  • Vymýšlení vlastní abecedy 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 Nerosty a horniny

 

 

 

Vlastivěda

 

 Rostliny a živočichové v různých oblastech

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk