Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 5. školní týden, 30. září - 4.říjen 2019

5. školní týden, 30. září - 4.říjen 2019Datum konání:
30.9.2019
Datum ukončení:
4.10.2019

5.školní týden, 30.září - 4.říjen 2019

 

Třídní učitelka Tereza Králová;
konzultační hodiny: ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

   
 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Slova nadřazená a podřazená, mnohoznačná a jednoznačná, antonyma a synonyma

 

1.10. - návštěva knihovny

 

 

Diktát - vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen (viz. pracovní list)

Anglický jazyk

Číslovky 0-100

Vyprávění o sobě

 

 

Test - číslovky 11-19 i písemně

 

- slovíčka

Matematika

Asociativní zákon pro sčítání

Sestrojování trojúhelníku, jeho obvod a obsah

 

 

Test - písemné dělení + obvod a obsah čtverce a obdélníku

 

Rýsovací potřeby - pravítko 30cm + trojúhelník s ryskou, kružítko

 

 

Přírodověda

Nerosty a horniny

 

 

 

Vlastivěda

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech Evropy

Příprava na test - Povrch a vodstvo Evropy (píšeme v pátek)

Hudební výchova

Dechová cvičení + píseň Vesnická romance

 

 

 

Výtvarná výchova

Podzimní obrázky - otisky listů

 

 

 

Svět práce

Vycházka - tvoření z podzimních přírodnin

 

 

 

Tělesná výchova

   

 

 


kluk