Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 5. školní týden, 28. září - 2.říjen 2020

5. školní týden, 28. září - 2.říjen 2020Datum konání:
28.9.2020
Datum ukončení:
2.10.2020

Třídní učitelka Tereza Králová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 Opakování- věta jednoduchá a souvětí, slovní druhy, vyjmenovaná slova

 

 

 

Anglický jazyk

0. lekce/ A: číslovky 12 - 100, matematické příklady (+-x:), množné číslo podstatných jmen, vyprávění o sobě

U 12, PS 6, 8, 9

opakovat si slovíčka ze slovníčku (= stálý úkol během roku), naučit se slovíčka z PS 8 (čísla), 66 (pozdravy), příprava na test z číslovek 0-12 (2.10.)

Matematika

 Písemné násobení a dělení

 Vzájemná poloha přímek

 

 

 Ořezaná tužka!

Opakování malé násobilky

Přírodověda

 Nerosty - centra aktivit

 

 

 

Vlastivěda

 

 Rostliny a živočichové v různých oblastech (uč. str.13)

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 Malování na kámen akrylovými barvami

 

 

 Možnost přinést si vlastní kámen

Svět práce

 Stavebnice - tělesa, obrazce

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk