Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 4.školní týden, 20. - 24.září 2021

4.školní týden, 20. - 24.září 2021Datum konání:
20.9.2021
Datum ukončení:
24.9.2021

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Opakování slovních druhů, všech  vyjmenovaných slov a slov příbuzných

 

 Naučit se vyjmenovat slovní druhy včetně příkladů, opakovat si vyjmenovaná slova

Anglický jazyk

 

 

 

 

Matematika

 

Násobení a dělení i větších čísel, dělení se zbytkem, počítání se závorkami, jednoduché rovnice, opakování základních pojmů v geometrii

 

 

Informatika

Zkoušíme složit origami dle postupu od spolužáka

  - reflexe - jak se ti pracovalo, byla tato aktivita pro tebe obtížnější než psaní samotného postupu??

 Donést si postup pro výrobu origami, který jsme psali minulou hodinu. 

Přírodověda

 Neživá příroda, půda, nerosty

 

 

 

Vlastivěda

 

 Evropa - podnebí, povrch, vodstvo, 

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk