Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 41.školní týden, 6. - 10. červen 2022

41.školní týden, 6. - 10. červen 2022Datum konání:
6.6.2022
Datum ukončení:
10.6.2022

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 Opakování slovesných tvarů,

práce s větou, souvětím

 

 

 

Anglický jazyk

 2. lekce/C: vazba "have got " v otázce

popis osob

rozhovory o rodině

 

 

 

Matematika

 Opakování převodů jednotek s desetinnými čísly a zlomky

 Osová souměrnost

 

 Příprava na test - převody jednotek s desetinnými čísly a zlomky

Informatika

 

 

Přírodověda

 Rozmnožovací soustava, 

 Vývin lidského jedince

 

 

 

Vlastivěda

 

 Opakování před testem

 Test od Mnichova k Sametové revoluci plánován na 10.6.

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk