Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 37.školní týden, 8. - 12.květen 2023

37.školní týden, 8. - 12.květen 2023Datum konání:
8.5.2023
Datum ukončení:
12.5.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem 

Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou

Příprava na doplňovací cvičení. 

Anglický jazyk

1. lekce, D: téma "moje škola", neurčitý člen "a/an", množné číslo podstatných jmen, vazba "there is/there are", předložky místa

 

 

Matematika

Převody jednotek - opakování

- posouvání desetinné čárky

Části z celku - zlomky

 

GEO: Práce v souřadnicových sítích

12.5. písemný test - převody jednotek (pomocí tabulek)

Informatika

Příprava na referát - rozdělení do skupin

 

Přírodověda

Dýchací a oběhová soustava

Trávicí a vylučovací soustava

- zajímavosti, základní orgány

 

Vlastivěda

 

Obnovení demokracie v Československu 

 

Hudební výchova

Durové a mollové stupnice

Dechová cvičení

 

 

Výtvarná výchova

Skládání srdíček - podle vzoru

Dokreslení práce ze SP

 

Svět práce

Malování provázkem 

- souměrná díla

 

Tělesná výchova

Florbal - přihrávky, střelba na koš

Hra

 

 


kluk