Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 35.školní týden, 24. - 28.duben 2023

35.školní týden, 24. - 28.duben 2023Datum konání:
24.4.2023
Datum ukončení:
28.4.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Podmět a přísudek

Shoda přísudku s podmětem 

Sloh - "Píšete si také deník?" 

 

 

Anglický jazyk

 1. lekce - slovesa "love, like, hate", slovní zásoba k tématu "škola"

 

 DÚ: naučit se všechna slovesa z U 30/2

Matematika

Desítková soustava - převody jednotek (délky, objemu, hmotnosti)

 

GEO: Soustava souřadnic, konstrukce diagramů

 

Písemné opakování - násobení a dělení DČ

Informatika

Myšlenkový mrak - tvoření

- vymyslet vlastní téma

 

Přírodověda

Lidské tělo - kůže, dýchací soustava, krev

Připravovat se na průběžné ústní zkoušení.  

Vlastivěda

 

Druhá světová válka - opakování

Poválečné události 

Příprava na test - 2.svět. válka (28.4.) 

Hudební výchova

Mollové a durové stupnice

Zpěv písniček 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk