Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 30.školní týden, 21. - 25.březen 2022

30.školní týden, 21. - 25.březen 2022Datum konání:
21.3.2022
Datum ukončení:
25.3.2022

 

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 Opakování zájmen - druhy, mě/mně, sebou s sebou

 

 DÚ - složit vlastní básničku o jaru,

procvičovat probrané gram. jevy - píšeme diktáty!

Anglický jazyk

 1. lekce/C, D - "-ing" tvary u sloves

slovesa  "like, love, hate" + "-ing tvary"

téma škola - nová slovní zásoba

neurčitý člen "a, an"

 

Matematika

 Další mat. operace v oboru velkých čísel

 G-trojúhelníky

 

Informatika

 Orientace na klávesnici

 Email - psaní zprávy, odeslání příjemci 

 

Přírodověda

 Kostra - opora našeho těla

 

Vlastivěda

 

 Opakování 19. st. - národní obrození, technický pokrok, revoluce 1848, vznik Rakouska - Uherska

 Příprava na opakovací test z vlastivědy - předpokládaný termín 23.03.

Hudební výchova

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 


kluk