Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 30.školní týden, 20. - 24. březen 2023

30.školní týden, 20. - 24. březen 2023Datum konání:
20.3.2023
Datum ukončení:
dnes

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Slovesa - vyhledávání sloves v textu, časování sloves (tvary oznamovacího způsobu) 

Sloh - zhodnocení filmu "Záhada hlavolamu", odpovědi na otázky

 

 

Anglický jazyk

 1. lekce A,B: sloveso "to be" v tázací větě, doplňovací otázky, báseň

 

 naučit se celou báseň

Matematika

Násobení a dělení 

Kombinované početní operace se závorkami i bez nich 

 

GEO: Rýsování trojúhelníků 

 Příprava na test: trojúhelníková nerovnost 

 

Test 24.3.(pátek) - TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST 

Informatika

Práce na tabletech 

- skupinová/samostatná práce: ŽIVOČICHOVÉ

 

Přírodověda

Třídění živých organismů - opakování 

Třídění živočichů - OBRATLOVCI 

Třídění živých organismů - test 23.3.

(třídění podle různých hledisek, bakterie a sinice, houby) 

Vlastivěda

 

Život mezi dvěma válkami

Mnichovská dohoda 

 

Hudební výchova

Antonín Dvořák - prezentace dobrovolných referátů 

 

 

Výtvarná výchova

Práce na tabletech 

- skupinová/samostatná práce: ŽIVOČICHOVÉ

 

Svět práce

Měsíc knihy 

- přepis + úprava pohádky (slova nahradit obrázky) 

 

Tělesná výchova

Šplh na tyči 

 

 

 

 


kluk