Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 29.školní týden, 8.březen - 12.březen 2021

29.školní týden, 8.březen - 12.březen 2021Datum konání:
8.3.2021
Datum ukončení:
12.3.2021

Třídní učitelka: Michaela Krnáčová
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 • druhy číslovek

 • SLOH - popis krajiny na obrázku

 • ČTENÍ - čtení s porozuměním, vyhledávání odpovědí na otázky v textu

 

Anglický jazyk

 

 

 

 

Matematika

 • zaokrouhlování a porovnávání, sčítání a odčítání velkých čísel 

 • GEOMETRIE - opakování obdélník,

obsah složitějších útvarů, vlastnosti trojúhelníku

 

 

Přírodověda

 • člověk na Zemi - společné znaky a odlišnosti člověka

 

 

 

Vlastivěda

 

• 1. světová válka - opakování

• test ve středu - 1. světová válka

• příprava informací na VV/SP o své obci

 

Hudební výchova

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 Výtvarně zpracované vyprávění o své obci formou komiksu (6 okének na šířku čtvrtky A3). V roli průvodce bude dítě. Na prvním políčku se vypravěč zároveň představí a v posledním políčku se nezapomene rozloučit.

 

 • čtvrtka s políčky bude k vyzvednutí v pondělí cca od 16.00 v šuplíku u vchodu školy

• další potřeby - pastelky, černý liner, popř. černá fixa na komunikační bubliny, lze použít i vlnu na vlasy a další materiály vhodné na koláž. Technika kreslení - možno kombinovat s koláží, ať je práce zajímavější.

Svět práce

 

shodný s výtvarnou výchovou - hodina je půlená

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk