Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 28.školní týden, 6. - 10.březen 2023

28.školní týden, 6. - 10.březen 2023Datum konání:
6.3.2023
Datum ukončení:
10.3.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Číslovky - druhy číslovek, skloňování číslovek (pravopis) 

Sloh - popis krajiny, obměňování vhodných sloves 

 

 

Anglický jazyk

1. lekce/A: státy, národnosti, jazyky, časování slovesa "to be"

 

 

Matematika

Pamětné a písemné sčítání a odčítání

Násobení a dělení (do miliardy)

 

GEO: trojúhelníky

 

Informatika

Herbář - titulní strana

Teams, Outlook - instalace 

 

Přírodověda

Třídění živých organismů - houby, rostliny a živočichové 

Dlouhodobý úkol - HERBÁŘ 

odevzdání 12.6.2023

 

Vlastivěda

 

První světová válka 

Československá republika - demokratický stát

Příprava na test - "První světová válka" 

Hudební výchova

Bohuslav Martinů 

Zpěv lidových písní 

 

 

Výtvarná výchova

Vincent van Gogh - Hvězdná noc (dokončení)

- skládání všech dílů dohromady 

 

Svět práce

Úprava lavic a židlí (podle výšky žáka) 

 

 

Tělesná výchova

Obruče - soutěž

Basketbal - hra na přání 

 

 


kluk