Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 27. školní týden, 27.únor - 3.březen 2023

27. školní týden, 27.únor - 3.březen 2023Datum konání:
27.2.2023
Datum ukončení:
3.3.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Zájmena - procvičování pravopisu (mě/mně, my/mi, sebou/ s sebou)

Číslovky

Sloh - "Pečujeme o zvířátko" (popis) 

 

Procvičovat pravopis zájmen (mě/mně, my/mi, sebou/s sebou) - budeme psát doplňovací cvičení! 

Anglický jazyk

1. lekce - reálie Velké Británie (Londýn)

nová slovní zásoba - státy a národnosti, časování slovesa "to be" v kladné větě

 

Matematika

Obor velkých čísel 0 - 1 000 000 000

- zaokrouhlování

- pamětné sčítání a odčítání

 

GEO: čtverec a obdélník

trojúhelníky - úvod

2.3. (ČTVRTEK) - test z geometrie

- obvod a obsah čtverce/obdélníku + rýsování 

Informatika

Teams - seznámení + případná instalace 

Nainstalovat aplikaci Teams a Outlook do svého zařízení (telefonu/počítače...) 

Přírodověda

Příroda v ČR - opakování + vznik kyselých dešťů

 

Třídění živých organismů - úvod, rostliny

 

ÚZ: Zoologické a botanické zahrady

Vlastivěda

 

První světová válka 

 

Hudební výchova

Vokální a instrumentální hudba 

Bohuslav Martinů - poslech

 

 

Výtvarná výchova

Vincent van Gogh - Hvězdná noc 

- skupinová práce (malba temperou)

 

Svět práce

Klauni - dokončení 

 

 

Tělesná výchova

Úpolové hry

Kruhový trénink - posilování celého těla

 

 


kluk