Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 25.školní týden, 15.únor - 20.únor 2021

25.školní týden, 15.únor - 20.únor 2021Datum konání:
15.2.2021
Datum ukončení:
20.2.2021

Třídní učitelka Michaela Krnáčová
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• zájmena - tázací, neurčitá, vztažná a záporná

• osvojování si pravopisu MNĚ/MĚ

• skloňování osobních zájmen

SLOH - přirovnání

 

• opakovat si skloňování osobních zájmen

• ve čtvrtek test - pravopis MNĚ/MĚ

Anglický jazyk

 

 1. lekce/A: časování slovesa "to be": kladná věta, záporná věta, otázka

 

 

Matematika

 

•opakování římské číslice

• obor velkých čísel o nuly až po miliardy

• geometrie - úhlopříčky čtverce, obsah a obvod obdélníku 

 

 • v pondělí test obvod a obsah čtverce, sousední strany, protilehlé strany

Přírodověda

• opakování třídění živých organismů

 

 • v úterý test bezobratlí

Vlastivěda

 

opakování vznik Rakouska-Uherska

 • ve středu test Národní obrození

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 Vytvoření ilustrace/koláže na základě přečteného textu - rozvoj fantazie.

 

 Pomůcky: vlna, bavlnka, knoflíky, papír, starý časopis či noviny, čtvrtka, nůžky, lepidlo, pastelky

Svět práce

 

   Vytvoření ilustrace/koláže na základě přečteného textu - rozvoj fantazie.

 

 Pomůcky: vlna, bavlnka, knoflíky, papír, starý časopis či noviny, čtvrtka, nůžky, lepidlo, pastelky

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk