Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 23.školní týden, 1.únor - 5.únor 2020

23.školní týden, 1.únor - 5.únor 2020Datum konání:
1.2.2021
Datum ukončení:
5.2.2021

Třídní učitelka Michaela Krnáčová
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 opakování stupňování přídavných jmen

 zájmena - druhy zájmen

 

 

 

 v úterý - mini testík na stupňování přídavných jmen

Anglický jazyk

 1. lekce - názvy států a národností, časování slovesa "to be" v oznamovací kladné, záporné větě a v otázce

 

 

 

Matematika

opakování desetinná čísla, finanční gramotnost, římské číslice

geometrie - obvod a obsah čtverce

 

 

 ve středu test na desetinná čísla - porovnávání, sčítání a odčítání

Přírodověda

 třídění živočichů

 

 

 

Vlastivěda

 

vznik Rakouska-Uherska

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 Výroba osobního přáníčka k nenarozeninám - prostě jen tak...technika kombinovaného tisku a koláže.

 

 

Svět práce

 

 Výroba osobního přáníčka k nenarozeninám - prostě jen tak...technika kombinovaného tisku a koláže.

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk