Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 22. školní týden, 25.ledna - 29.ledna 2020

22. školní týden, 25.ledna - 29.ledna 2020Datum konání:
25.1.2021
Datum ukončení:
29.1.2021

Třídní učitelka: Michaela Krnáčová
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 opakování přídavných jmen - vzory, druhy a stupňování

sloh - scénář k vlastnoručně vyrobeným loutkám

 

 

 

 test přídavná jména - čtvrtek 28.1.2021

Anglický jazyk

 1. lekce/A: reálie V. Británie - Londýn, čtení, porozumění textu

 

 

 

Matematika

desetinná čísla - porovnávání, sčítání, odčítání

římské číslice

geometrie - obvod, obsah mnohoúhelníku

 

 

 

Přírodověda

  dělení živých organismů

 

 

 test ČR a její poloha - pondělí 25.1.2021

Vlastivěda

 

 rozvoj vědy a techniky v českých zemí v 19. století

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

výroba loutek (1 ženského a 1 mužského pohlaví)- "co dům dal" (papír, odstřižky látek, kousky vlny, špejle, klacek, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo a čtvrtka

 

 

 

Svět práce

 

 natočení krátkého videa (1 minuta) - scénář vlastní, loutky též vlastní výroba

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk