Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 23.školní týden, 30.leden - 3.únor 2023

23.školní týden, 30.leden - 3.únor 2023Datum konání:
30.1.2023
Datum ukončení:
3.2.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Skloňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen 

Sloh - reklama 

 

 

Anglický jazyk

0. lekce/D - pokyny, rozkazy, zákazy: procvičování, shrnutí učiva lekce

 

 

 

Matematika

Desetinná čísla - zápis, porovnávání, zobrazení na číselné ose, sčítání a odčítání 

 

GEO: Čtverec a obdélník - obvod, obsah 

 

 

Informatika

Vyplňování dotazníku ČŠI 

Práce s daty - sloupcový graf 

 

Přírodověda

Podnebné pásy - jednotlivé oblasti (shrnutí v centrech aktivit)

 

 

Vlastivěda

 

Život obyvatel českých zemí v 19. století - školství

Příprava na test - Česká kultura a společnost v 19. st. (Nár. obrození, revoluce 1848)

Hudební výchova

Hudební nástroje - dělení 

W. A. Mozart 

 

 

Výtvarná výchova

Rozdělení planety Země na podnebné pásy + malování rostlin a živočichů jednotlivých oblastí

 

 

Svět práce

LapBook - lepení, stříhání

 

Donést obrázky zvířat a rostlin. 

Tělesná výchova

Sportovní hry - házení, chytání, střelba míče a dribling 

- hra: minibasketbal 

 

 


kluk