Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 22.školní týden, 23. - 27. leden 2023

22.školní týden, 23. - 27. leden 2023Datum konání:
23.1.2023
Datum ukončení:
27.1.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Skloňování přídavných jmen podle vzoru mladý/jarní

Přivlastňovací přídavná jména - pravopis

Sloh - Reklama

 

 

Anglický jazyk

0. lekce - nová slovní zásoba - slovesa, rozkazovací způsob, pokyny ve škole

 

 PS 68 - učit se slovíčka (všechna)

Matematika

Desetinná čísla - orientace na ose, porovnávání

- sčítání a odčítání

Průběžné opakování

 

GEO: Čtverec a obdélník (obvod, obsah)

 

 

Informatika

Vyplnění online dotazníku 

Práce s daty - diagram (kruhový, sloupcový)

 

Přírodověda

Polární oblasti

Lapbook - podnebné pásy

 

Vlastivěda

 

Česká kultura a společnost v 2. polovině 19.století 

Hospodářský rozvoj v českých zemích

 

 

Hudební výchova

Hudební nástroje 

- dělení: strunné, dechové, bicí a elektrické

 

W. A. Mozart - život, díla

Hudební nástroje - dokončení práce z minulé hodiny (možnost získání jedničky). :) 

 

 

Výtvarná výchova

Emocionální malba 

- dokreslení detailů 

 

Polární záře - suchý pastel

Donést tenký černý fix. 

Svět práce

Lapbook - dokončení

 

Polární zvířata

 

Tělesná výchova

Základy rozcvičky (povedou ji žáci)

Malá kopaná, minibasketbal, házená 

 

 


kluk