Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 21.školní týden, 16. - 20.leden 2023

21.školní týden, 16. - 20.leden 2023Datum konání:
16.1.2023
Datum ukončení:
20.1.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Skloňování přídavných jmen - podle vzoru mladý/jarní (pravopis) 

Sloh - "Jak trávíme volný čas" (vypravování)

 

 

Anglický jazyk

0. lekce - slovní zásoba "školní potřeby, barvy" - procvičování, rozhovory

rozkazovací způsob v AJ (pokyny ve škole)

 

 19. 1. - test na slovíčka "školní potřeby" - podle PS 68 (červená slovíčka)

Matematika

Římské číslice

Desetinná čísla

Písemné dělení dvojciferným číslem 

 

GEO: čtverec, obdélník (obvod a obsah)

 

 

Informatika

Diagramy a grafy

- tvoření 

 

Přírodověda

Příroda a život v polárních oblastech 

+ prezentace referátů

 

Opakování 

Písemné opakování (čtvrtek)

- počasí a podnebí, mírný podnebný pás  

Vlastivěda

 

Národní obrození v českých zemích 

 

Hudební výchova

Antonio Vivaldi

Hudební nástroje - poznávání

 

 

Výtvarná výchova

Emocionální malba - rozlévání a míchání barev 

Donést netradiční nástroj - např. stěrku, hřeben, plastovou kartu...

Svět práce

Papoušek - skupinová práce

 

 

Tělesná výchova

Sportovní, míčové hry - přihrávání, střelba

- malá kopaná, minibasketbal

 

 


kluk