Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5. A - Týdenní plán > 19. školní týden, 2. - 6.leden 2023

19. školní týden, 2. - 6.leden 2023Datum konání:
2.1.2023
Datum ukončení:
6.1.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Vzory podstatných jmen rodu ženského a středního, skloňování, pravopis

Sloh - "Vánoční stromeček" (vzpomínky na Vánoce)

 

 

Anglický jazyk

0. lekce/C: práce s videem - poslech s porozuměním

0. lekce /D: slovní zásoba - téma "školní potřeby"  

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným číslem

Zlomky

Desetinná čísla - úvod

 

GEO:Mnohoúhelníky a čtyřúhelníky 

 

 

Informatika

Práce na tabletech - centra aktivit

 

Přírodověda

Počasí a podnebí 

Rozmanitost podmínek života na Zemi (tropický pás)

 

 

Vlastivěda

 

Naše sousední státy - opakování učiva v centrech aktivit

 

Hudební výchova

Poslech národních jazyků 

 

Výtvarná výchova

CA: Kresba atributů daných zemí 

 

 

 

Svět práce

CA: Příprava národních pokrmů našich sousedních států 

 

 

Tělesná výchova

Sportovní hry - držení a vedení míče, střelba

- kopaná, minibasketbal 

 

 


kluk