Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 5.A - Týdenní plán

5.A - Týdenní plán

Třída : V. A

Třídní učitelka : Klára Nechutná

Kontakt: nechutna@zshazlov.cz

Konzultační hodiny: středa 13:45 - 14:15 a podle potřeby


 

Předmět

Vyučované téma

Domácí příprava

Český jazyk

Přídavná jména - shrnutí učiva

Čt - K.Bednář: Psohlavci

M.Pitro: Zlatý medailista Frantík Pepík

Sloh - Učíme se, jak se učit

1.3. Diktát podle cvičení 3 na straně 116

Anglický jazyk

projekt etwinning -kontrola twinspace-padlet

Rodina.Přátelé. Zaměstnání. Zájmy/záliby

Sloveso HAVE GOT       PB 30 -32, WB 26 -28, WB 75/3C - sl. zásoba

ústně -info o sobě/rodině, sl HAVE GOT -rozeznáváme have/has

sl. zás.   AB WB 75/3AB

 

Matematika

Zlomky -opakování

Desetinná čísla, celá čísla

Geometrie - mnohostěny

 

 

Přírodověda

Polární oblasti

 

Vlastivěda

Hospodářský rozvoj českých zemí

Vznik Rakouska - Uherska

 

 

kluk