Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 7.školní týden - 10. - 14. říjen 2022

7.školní týden - 10. - 14. říjen 2022Datum konání:
10.10.2022
Datum ukončení:
14.10.2022

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 • mluvnické kategorie podst. jmen

 • opakování - vyjmenovaná slova

 

 

 

Anglický jazyk

 • BIG NUMBERS

  - čtení, poslech, psaní

 • opakování lekce back to school 

 

 • procvičovat násobení a dělení do 100

Matematika

 • výpočet jednoho a více dílů

 • orientace na číselné ose, řády v oboru 0 - 10 000

 • geometrie - vzájemná poloha bodu a přímky/polopřímky/úsečky

 

 

 • opakovat vyjmenovaná slova

Informatika

 • tvorba vlastní abecedy + její aplikace 

 

Přírodověda

  • stavba těla živočichů

 

 

 

Vlastivěda

 

  • ČR - demokratický stát

 

Hudební výchova

  • AKCE ŠKOLY

 - projektový den rukodělné dílny - práce s textilem a se dřevem

 

 

 

Výtvarná výchova

 • malování na textil

 

 

 

Svět práce

 • práce se dřevem

 

 

 

Tělesná výchova

 • Akrobacie - kotoul vpřed, vzad 

- průpravná cvičení pro stoj na rukách 

 

 

 


kluk