Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 6.školní týden, 4. - 8.říjen 2021

6.školní týden, 4. - 8.říjen 2021Datum konání:
4.10.2021
Datum ukončení:
8.10.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Nauka o slově 

 - slova příbuzná, stavba slova

kořen, předponová a příponová část

 

ČTENÍ

- Z pohádky po pohádky (vymýšlení pohádkových postav Hádej kdo jsem)

 - rozdíl mezi pohádkou a pověstí

 

Tvorba rozvrhu - vyučovací hodiny, kroužky, doučování, klub 

 

 

Procvičovat stavbu slova - umět určit předponu, kořen a příponu (procvičovat na skolakov.eu - český jazyk 4.třída - stavba slova)

 

Opakovat vyjmenovaná slova + znát i slova příbuzná

Anglický jazyk

 

Lekce 2: Happy families"

  • slovní zásoba (členové rodiny)
  • poslech a četba příběhu o rodině
  • přivlastňovací zájmena - his, her 

 

 

Matematika

 

Násobení a dělení

Dělení se zbytkem 

Geometire - délka úsečky

 

 

Test - násobení a dělení - 5.10. 

Informatika

 

 Šifrování textem 

- vymyslet vlastní abecedu

 

Přírodověda

 

 Podzim - vnímání změn v přírodě

 Výukový program na Kladské

 

Vlastivěda

 

 

Naše vlast - státní symboly, hlavní město, sousední státy (práce s mapou) 

 

Hudební výchova

 

 Zpěv u klavíru - Jede, jede poštovský panáček, Já do lesa nepojedu 

 

 

Výtvarná výchova

 

 Práce s vodovými barvami - pohádka 

- pohádkové bytosti

 

 

Svět práce

 

 Podzimní pečení - jablečný štrůdl jako od babičky

 

 

Přinést z domova/ ze zahrady jablko 

Tělesná výchova

 

 Základy gymnastiky - skoky, přeskoky

- průpravná cvičení na stoj na rukou s dopomocí

 

 

Umět zpevnit (zatnout) svoje tělo.


kluk