Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 5.školní týden, 27.září - 1.říjen 2021

5.školní týden, 27.září - 1.říjen 2021Datum konání:
27.9.2021
Datum ukončení:
1.10.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

 

 - Určujeme slova nadřazená a podřazená.

- Známe význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná - synonyma, antonyma, homonyma

 

ČTENÍ - čteme pracovní postupy, hledáme v nich odlišnosti

 

SLOH - pomocí encyklopedie stromů píšeme hádanku Co jsem? - popisujeme listnatý strom a jeho plod (navázání na minulou hodinu Tady je kaštan)
 

 

Donést do školy libovolný pracovní postup, návod (př. kuchařský recept, návod na složení komody, jak vyrobit ptačí budku, oprava pračky - jak postupovat, jak uvést do chodu robotický vysavač...)

 

* Podívejte se doma do svých knihovniček. Pokud v ní objevíte encyklopedii stromů, tak nám ji prosím doneste do školy ukázat.

Anglický jazyk

 

Abeceda - hláskování jednoduchých slov, odříkání anglické abecedy, písnička ABC 

Anglické časopisy

 

 

Matematika

Násobilka - násobky, násobení a dělení, slovní úlohy 

Geometrie - měření délky úseček

 

Opakovat násobky! 

Informatika

 

Skládání složitějšího origami - v průběhu zapisujeme a kreslíme postup

 

 

Přírodověda

 

 Životní podmínky rostlin a živočichů - přírodní společenstva

 

- vycházka do přírody - pozorování vypuštěného rybníka, rostlin a živočichů kolem něj - povídání o výlovu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

Dopravní výchova - dopravní značky, bezpečnost 

 

Hudební výchova

 

 Učení základních pojmů pro grafický záznam tónů:

Psaní houslového a basového klíče, seznámení se stupnicí C dur

 

Zpěv písní: Tulácký ráno, Veď mě dál, cesto má
 

 

Výtvarná výchova

 

  Skupinová práce - formát A1

- Pomocí křídových pastelů tvoříme pozadí laděné do podzimních barev.
- Kresba listů voskovkou, kolorování anilinkami.

 

 

Svět práce

 

 Práce ve skupinkách - tvorba stromu 

- práce s balicím papírem (trhání, kroucení, mačkání, formování papíru)

 

Táboření v přírodě - příprava táboráku, opékání vuřtů
 

 

Tělesná výchova

 

 Úvod do gymnastiky - akrobacie

Základní technika jednotlivých cviků:
 - kotoul vpřed, vzad
 - gymnastické skoky

 

 


kluk