Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 5. školní týden, 28. září - 2.říjen 2020

5. školní týden, 28. září - 2.říjen 2020Datum konání:
28.9.2020
Datum ukončení:
2.10.2020

Třídní učitelka Klára Nechutná;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 opakování- slovní druhy/ podstatná jména- rod, číslo, pád/ slovesa- osoba, číslo, čas

 

 

 

Anglický jazyk

 1. lekce - vazby: " What is this?, What are these?" a reakce na ně, anglická abeceda a hláskování, píseň, jazykolamy

U 5 - 6, PS 3 - 6

opakovat si slovíčka ze slovníčku (= stálý úkol během roku)

naučit se slova písně

opakovat si jazykolamy

Matematika

 opakování- násobení, dělení mimo rozsah malé násobilky, početní operace se závorkami a bez závorek, písemné násobení

 

 

Přírodověda

 Podzim v přírodě- změny v přírodě, podzimní rovnodennost 

 

 

 

Vlastivěda

 

 Dopravní výchova

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 malba listů temperovými barvami

 

 

 

Svět práce

 proplétání papíru 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk