Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 4.školní týden, 20. - 24.září 2021

4.školní týden, 20. - 24.září 2021Datum konání:
20.9.2021
Datum ukončení:
24.9.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 Opakování učiva 

- slovní druhy (umět je určit ve větě)

 - slova významově nadřazená a podražená

Čtení 

- rčení a přísloví (vzpomeneš si na některá, dokážeš vysvětlit co znamenají)

- Čtvrtek a škola (čtení s porozuměním)

 Příprava na diagnostický test - složí ke zjištění, co žáci potřebují zopakovat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

Abeceda

  • hláskování
  • hry na procvičení abecedy 
  • písnička ABC

 

Matematika

 

Opakování učiva

- sčítání a odčítání do 1000, zaokrouhlování čísel, násobení a dělení, slovní úlohy

Geometrie - vzájemná poloha bodu a přímky (polopřímky, úsečky) 

 

 

Procvičovat násobení a dělení

Informatika

 Skládání origami na SP - následný popis pracovního postupu (Čepička, loď, Nebe peklo ráj, pes…)

 

Přírodověda

 Životní podmínky rostlin a živočichů 

- poušť, tropický deštný les, krajina mírného pásu, severská krajina 

  

Jaké druhy tropického ovoce znáš? 

Vlastivěda

 

Orientace v krajině a na mapě

  • světové strany
  • práce s mapou (značky, měřítko) 

 

Hudební výchova

Zpěv písně: Máme rádi zvířata, Honky tonky blues 

 

Výtvarná výchova

 Mapa ČR - žák hledá na mapě a vyznačuje místo, kde byl o prázdninách 

 - zobrazuje turistické značky 

 

Svět práce

 Skládání origami

- Čepička, loď, Nebe peklo ráj, srdce, pes atd… 

 

 

Tělesná výchova

 Procházka po okolí - jaké služby nám nabízí obec Hazlov 

- soutěživé hry (v družstvech)

 


kluk