Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 3.školní týden, 13. - 17.září 2021

3.školní týden, 13. - 17.září 2021Datum konání:
13.9.2021
Datum ukončení:
17.9.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku:

  • párové souhlásky B/P, D/T, Ď/Ť, H/CH,Z/S,V/F,Ž/Š
  • tvrdé a měkké souhlásky

 

Zopakovat si vyjmenovaná a příbuzná slova 

Anglický jazyk

Opakování učiva - pozdrav, představení se

Odpovědi na otázky

Komiksový příběh - poslech, čtení v roli 

 

 

Matematika

Opakování učiva - orientace na číselné ose, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 1000 

Geometrie - bod, vzájemná poloha bodu a přímky (polopřímky, úsečky)

 

Procvičovat sčítání a odčítání do 1000

Informatika

Kódování informace s obrázkem - sdělit informaci obrázkem

  • poznat pohádky/filmy, které mu spolužák zakódoval

 

Přírodověda

 Rozmanitost přírody - znát rozdíl mezi živou a neživou přírodou

 

 Rozpoznává živou a neživou přírodu ve svém okolí

Vlastivěda

 

Místo, kde žijeme:

Hazlov a jeho nejbližší okolí

 

Hudební výchova

 Zpěv lidových písní, nauka písně Stromy - J. Uhlíř, Z. Svěrák 

 

 Jakou píseň/kapelu/zpěváka jsi o prázdninách objevil?

Výtvarná výchova

Doodle - poznej sám sebe a spolužáky - kresba 

- dotváření záložek na portfolia  

 

 

Svět práce

 Skupinová práce - výroba ježka

Tisk listů na papír

 

 

Tělesná výchova

Bezpečnost při TV, chování v tělocvičně

Seznamovací hra Výměna identity

Míčové hry

 

 


kluk