Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 28.školní týden, 7. - 11.březen 2022

28.školní týden, 7. - 11.březen 2022Datum konání:
7.3.2022
Datum ukončení:
11.3.2022

 

   

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Slovesa 

- opakování a časování 

- čas minulý, přítomný a budoucí

Slovesný způsob 

- oznamovací, rozkazovací, podmiňovací

 

ČTENÍ

- orientace v textu

 

Písemné opakování - vzory podstatných jmen + jejich koncovky

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

Lekce 6

  • nová slovní zásoba (trávení volného času) 
  • otázka: "Do you like...?"
  • dny v týdnu

 

Matematika

 

Čísla 0-1 000 000 

- porovnávání a zaokrouhlování čísel, pamětné sčítání a odčítání

Geometrie

- grafický součet a rozdíl úseček

 

 

Trénovat diktát čísel do 1 000 000 

Informatika

 

Abstrakce 

- vymýšlení příběhu na základě klíčových slov

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

Rostliny a živočichové vod a bažin

 

Vlastivěda

 

 

Velkomoravská říše

 

Hudební výchova

 

Délky not - hudební slabiky

 

Výtvarná výchova

 

Jarní květiny ve váze

 

 

Svět práce

 

Tvorba konve - stínování

- mašle z provázku

 

Tělesná výchova

 

Plavecký výcvik

 

 

 


kluk