Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 23.školní týden, 31.leden - 4.únor 2022

23.školní týden, 31.leden - 4.únor 2022Datum konání:
31.1.2022
Datum ukončení:
4.2.2022

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského 

- rozdíl mezi rodem životným a neživotným 

 - vzor: PÁN 

 

ČTENÍ 

- Člověk a čas

- Dialog na dané téma - slovení, zahájení a ukončení

 

 

Diktát na koncovky podstatných jmen - podle středních a ženských vzorů

Anglický jazyk

 

Lekce 5 - "In the town" 

  • dopravní prostředky, názvy budov (slovní zásoba)
  • vazba: There is a.../ There are...
  • sloveso "být" ve větách 

 

 

Procvičovat používání slovesa "být" ve větách - viz sešit. 

Matematika

 

Zlomky - porovnávání, sčítání a odčítání, smíšená čísla

Geometrie - obvod čtverce a obdélníku

 

 

Přírodověda

 

 Rostliny a živočichové na poli

- zajímavosti

 

 

2.2. test - Zvířata a živočichové na poli

Vlastivěda

 

 

Dokončení učiva o krajích ČR

Zadání témat referátů 

 

Vypracovat referát o zadaném kraji - do 7.2.

Hudební výchova

 

Mollová a durová tónina

- pojmenování a délky not

 

 

Výtvarná výchova

 

Ojíněné šípky - tupování houbičkou

 

 

Svět práce

 

 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

 

Tělesná výchova

 

Cvičení s obručemi

Plavecký kurz - pravidla chování

 

 

 


kluk