Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 19. školní týden, 2. - 6.leden 2023

19. školní týden, 2. - 6.leden 2023Datum konání:
2.1.2023
Datum ukončení:
6.1.2023

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• slovní druhy - přídavná jména, zájmena, číslovky, příslovce, spojky

• sloh - sestavení jídelního lístku (procvičování přídavných jmen) 

 

 

 • opakovat slovní druhy podstatná a přídavná jména, předložky

Anglický jazyk

 

 

 

Matematika

• písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem

 

 

• opakovat násobení a dělení do 100

Informatika

• vánoční prázdniny

 

Přírodověda

• rostliny a živočichové na louce

 

 

 

Vlastivěda

 

• CA počasí a podnebí 

 

Hudební výchova

• hudební teorie - notová osnova, houslový klíč

 

 

 

Výtvarná výchova

• CA počasí a podnebí

 

 

 

Svět práce

• CA počasí a podnebí

 

 

 

Tělesná výchova

• míčové hry - házená, minibasketbal, kopaná 

 

 

 

 


kluk