Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 16.školní týden, 12. - 16.prosinec 2022

16.školní týden, 12. - 16.prosinec 2022Datum konání:
12.12.2022
Datum ukončení:
16.12.2022

 

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• opakování vyjmenovaná slova

• slovní druhy 

• mluvnické kategorie sloves

 

 opakovat vyjmenovaná slova

- diktát str.68/2a

Anglický jazyk

• test slovní zásoba - Hobbies - DIFFERENCES

• opakování 3. lekce

 • test slovní zásoba - Hobbies

Matematika

• opakování - písemné násobení dvojciferným činitelem

• písemné dělení jednociferným dělitelem

• geometrie - vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnic

 

Informatika

 

Přírodověda

• živočichové v lese

 

Vlastivěda

 

• řeky, jezera, rybníky ČR

 

Hudební výchova

• Rolničky, rolničky - hra na xylofon

 

Výtvarná výchova

• betlém - příprava postaviček

 

 

 

Svět práce

• 3D model - vánoční betlém

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 


kluk