Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 15.školní týden, 6. - 10.prosinec 2021

15.školní týden, 6. - 10.prosinec 2021Datum konání:
6.12.2021
Datum ukončení:
10.12.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Slovní druhy - ohebné, neohebné

- zná správné otázky na jejich zjištění

- podstatná jména: určujeme pád, číslo, rod

 

ČTENÍ 

- Bublinková řeč - práce s textem

- Vánoce - zvyky a tradice v jiných zemích

 

SLOH 

- Jak slavíme Vánoce - režim dne, zvyky a tradice

 

 

Procvičovat slovní druhy

 

Pravidelné čtení knih, časopisů - rozvíjení slovní zásoby

Anglický jazyk

 

Určování času - procvičování

Lekce 4 - "At the zoo" - nová slovní zásoba, práce s příběhem (poslech, čtení v roli) 

 

 

Test - Určování času (celá hodina, půl) - 8.12.

Matematika

 

Písemné dělení jednociferným  činitelem

Geometrie - vzájemná poloha přímky a kružnice 

 

 

Informatika

 

Pravidla chování na internetu

- V síti

 

Přírodověda

 

 Rostliny a živočichové na louce

- poznávání lučního kvítí

 

 

Ústní zkoušení - rostliny v lese

- poznávání stromů, keřů, hub a plodů

Vlastivěda

 

 

Cestujeme po kulturních památkách a přírodních zajímavostech

Poznáváme kraje ČR 

 

 

Hudební výchova

 

 Rozlišování nástrojů: strunné, dechové, klávesové, smyčcové a bicí

 

 

Výtvarná výchova

 

 Anděl strážný - plný dobrých skutků

 

 

Svět práce

 

 Malování na dřevěná kolečka

- vánoční tématika

 

 

Tělesná výchova

 

 Rytmická cvičení 

- hudebně pohybové hry

 

 


kluk