Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 13.školní týden, 22. - 26.listopad 2021

13.školní týden, 22. - 26.listopad 2021Datum konání:
22.11.2021
Datum ukončení:
26.11.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Psaní vlastních jmen - známých měst, hor, řek, států...

- vyjmenovaná slova a s nimi slova příbuzná po B

 

ČTENÍ

- Přednes literárních textů

- Literární pojmy: báseň, verš, rým, básník, poezie a próza

 

- opakovat vyjmenovaná a příbuzná slova po B

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

Lekce 3 - "Food!"

  • určování času
  • slovní zásoba - jídlo a pití
  • rozhovor v restauraci 

 

Matematika

 

Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem

Sčítání a odčítání do 10 000

Geometrie - kružnice, kruh 

 

 

 

Procvičovat sčítání a odčítání do 10 000

Informatika

 

Myšlenková mapa - předání informace heslem/obrázkem

 

 

Přírodověda

 

 Opakování: Rostliny a živočichové v okolí našich domovů

 

- Naši domácí mazlíčci a jejich chov

 

 

24.11. písemné opakování: Rostliny a živočichové v okolí našich domovů

Vlastivěda

 

 

Nerostné suroviny a průmysl v ČR 

 

Hudební výchova

 

 Noty C-dur

 

zpěv: Ó, řebíčku zahradnický, Voděnka studená, Kamarádka Lípa

 

 

Výtvarná výchova

 

 Sněhové vločky

 

 

Svět práce

 

 Výroba andělíčků z bavlnky

 

 

Tělesná výchova

 

  Hrazda - ručkování ve visu, shyb 

 

 


kluk